Bộ điều khiển video wall VSN của Datapath

Phạm vi Bộ điều khiển VSN của Datapath cung cấp cho người dùng có khả năng triển khai, kiểm soát và quản lý các màn hình ghép (video wall) quy mô lớn một cách dễ dàng. Một loạt các môi trường điều khiển và lệnh sử dụng các bộ điều khiển Datapath như Màn hình phòng họp, màn hình hội nghị, màn hình hội thảo. Các trung tâm điều hành và quản lý giao thông, Quốc Phòng,  và An ninh.

Tính linh hoạt của Datapath VSN Systems cho phép các nhà xây dựng và tích hợp hệ thống tạo ra các giải pháp tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng một cách dễ dàng.

Quản lý giao thông

Bất kể kích thước phòng điều khiển, bộ điều khiển VSN được thiết kế hoàn hảo cho các trung tâm quản lý giao thông.

Khi không gian bị hạn chế và mong muốn tiếng ồn thấp, Datapath đã thiết kế ra VSNMicro. Đối với các trung tâm điều khiển lớn hơn, hệ thống Datapath VSN Series 9 hoặc 11 slot cung cấp sức mạnh xử lý cần thiết, với khả năng tăng thêm dung lượng với các đơn vị mở rộng Datapath.

Quốc Phòng

Bộ điều khiển VSN của Datapath là trung tâm của các giải pháp video wall đáng tin cậy nhất thế giới, một điều bắt buộc khi việc truyền thông tin có thể là vấn đề sinh tử.

Với bộ xử lý Intel, Card Vision và Card IP SQX của Datapath; Hệ thống Datapath VSN cung cấp sức mạnh, độ tin cậy và tính linh hoạt để đáp ứng ngay cả những yêu cầu khắt khe nhất.

Giám Sát, Kiểm Soát

Với các yêu cầu nắm bắt rất khác nhau, hệ thống Datapath VSN cung cấp độ tin cậy, tính linh hoạt và khả năng mở rộng để giám sát kiểm soát mọi quá trình.

Datapath VSN được thiết kế để hoạt động với Card đồ họa: Card Vision và Card giải mã IP SQX; một giải pháp khả thi với hệ thống điều khiển video wall.

An Ninh

Bộ điều khiển VSN được thiết kế từ đầu với độ tin cậy cao, làm cho chúng trở nên hoàn hảo cho việc theo dõi suốt ngày đêm.

Tất cả các hệ thống đều chứa các thành phần công nghệ mạnh mẽ, chất lượng cao và được kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo chúng có thể đáp ứng nhu cầu hoạt động 24/7.

 

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện Phân phối Datapath Việt Nam theo số  024.3748.1381, hotline: 0906.213.066 / 0906.219.788, gửi email tới hieu.phamchi@hcom.vn hoặc truy cập trang web www.hcom.vn để biết thêm chi tiết.