Triển lãm, sự kiện công nghệ diễn ra trong năm 2021

danh sách sự kiện sẽ diễn ra năm 2021

Mới đây Công ty Cổ phần Tập đoàn IEC (IEC Group) vừa công bố danh sách các Sự kiện 2021 sẽ được tổ chức.

Theo đó các diễn đàn, hội thảo và triển lãm Cao cấp sẽ được tổ chức vào thời gian sau:

  • Diễn đàn cấp cao và triển lãm về công nghệ 4.0 sẽ được tổ chức vào 04/2021 tại TP Hà Nội
  • Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng 2021 sẽ được tổ chức vào 05/2021 tại TP Hà Nội
  • Diễn đàn và Triển lãm Quốc gia Bảo hiểm Việt Nam sẽ được tổ chức vào 06/2021 tại TP Hà Nội
  • Hội thảo và triển lãm về Ngân hàng Thông minh 2021 sẽ được tổ chức vào 08/2021 tại TP Hà Nội
  • Diễn đàn Cao cấp về năng lượng tại Việt Nam sẽ diễn ra vào 09/2021 tại TP Hồ Chí Minh
  • Diễn đàn Cao cấp về IOT và an ninh mạng sẽ được tổ chức vào 10/2021 tại TP Hồ Chí Minh
  • Hội thảo và Triển lãm Tuần lễ công trình xanh Việt Nam sẽ tổ chức vào 11/2021 tại TP Hồ Chí Minh
  • Diễn đàn Cao cấp Đô thị thông minh Việt Nam 2021 sẽ tổ chức vào 12/2021 tại TP Hà Nội

Các sự kiện 2021 sẽ là nơi quy tụ của nhiều Cá nhân, Cơ quan, Tổ chức và các chuyên gia nước ngoài trong nhiều lĩnh vực hứa hẹn sẽ mang tới cho quý vị một không gian gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm hữu ích và thiết thực.