Milestone XProtect được tích hợp các tính năng của WallControl 10

Milestone XProtect

Mới đây phần mềm Datapath WallControl 10 đã được tích hợp trong bộ bảo mật Milestone XProtect. Từ đó cho phép người dùng kiểm soát giám sát an ninh và điều khiển màn hình ghép trên giao diện XProtect.

Một loạt các tính năng của WallControl 10 đã được tích hợp vào bộ bảo mật Milestone XProtect, bao gồm các tính năng chia sẻ nguồn cấp dữ liệu camera trực tiếp hoặc được ghi lại lên màn hình ghép cho phép người dùng điều khiển chỉ bằng một nút bấm.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện Phân phối Datapath Việt Nam theo số  024.3748.1381, hotline: 0906.213.066 / 0906.219.788, gửi email tới hieu.phamchi@hcom.vn hoặc truy cập trang web www.hcom.vn để biết thêm chi tiết.