Hướng dẫn sử dụng KVM mềm Datapath Agent

Datapath Agent

Datapath Agent là giải pháp KVM dựa trên phần mềm có khả năng vừa xem vừa điều khiển bất kỳ các nguồn máy tính, PC và ứng dụng từ xa. Nó là một công cụ mạnh mẽ thích hợp cho bất kỳ phòng điều hành, chỉ huy và đièu khiển nào.

Datapath Agent được coi như một bản nâng cấp của phần mềm Datapath WallControl 10 và có thể cài đặt trên bất cứ máy Windows nào mà không cần bổ sung thêm phần cứng.

Một số các sử dụng Datapath Agent

  1. Xem các nguồn từ xa trên Video Wall Datapath
  2. Điều khiển các nguồn từ xa thông qua phần mềm WallControl 10
  3. Điều khiển các nguồn đã kết nối thông qua phần mềm WallControl 10
  4. Truy cập các ứng dụng trên bộ điều khiển Video Wall Datapath để điều khiển

Bạn có thể tải tài liệu hướng dẫn sử dụng Datapath Agent tại đây

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện Phân phối Datapath Việt Nam theo số  024.3748.1381, hotline: 0906.213.066 / 0906.219.788, gửi email tới hieu.phamchi@hcom.vn hoặc truy cập trang web www.hcom.vn để biết thêm chi tiết.