Bộ xử lý video bốn cửa sổ IDK ICP-401UHD 4K

Liên hệ

  • Độ phân dải lên đến 4K@60 (4:4:4)
  • Tối đa 4 ảnh trong hình
  • Các mẫu bố cục đa dạng. xem linh hoạt.
  • Bộ chuyển mạch  thực sụ liền mạch 4×1