Thiết bị Switcher HDMI IDK IMP-S41U

Liên hệ

  • Hỗ trợ 4 đầu vào / 1 đầu ra
  • Độ phân giải lên đến 4K@60Hz ( 4:4:4 )
  • Hỗ trợ HDR
  • Chuyển đổi đầu vào tự động