Bộ điều khiển hình ảnh Matrix Switch OPTICIS OMM-2500

Liên hệ

32 đầu vào và đầu ra DVI, HDMI, SDI

Hỗ trợ 4 kiểu quản lý EDID

Danh mục: Từ khóa: