Bộ mở rộng HDMI 2.0 một sợi quang 4K OPTICIS HDFX-500-TR

Liên hệ

Hỗ trợ chuẩn HDMI 2.0

Hỗ trợ truyền 4K UHD (4096×2160) ở 60Hz (RGB & YCbCr: 4: 4: 4)

Truyền dữ liệu HDMI lên đến 200m

Tốc độ truyền dữ liệu 18Gbps (6Gbps trên mỗi kênh)