Màn hình ghép 55” 3.5 Panasonic TH-55LFV8/TH-49LFV8

Liên hệ

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 50cd/m / 450 cd/m2