Triển khai lắp đặt hệ thống màn hình ghép Panasonic

Đầu tháng 4/2021 manhinhghepled.vn vinh dự triển khai hệ thống màn hình ghép Panasonic, Videowall Controller Datapath, Hệ thống giá treo B-Tech và hệ thống dây HDMI quang Lusem.

Màn hình ghép Panasonic

Hệ thống màn hình ghép Panasonic sau khi hoàn thiện sẽ được kết nối với các trung tâm điều hành, hệ thống thông tin báo cáo, các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của bộ, ngành, địa phương, trở thành một trong những thành phần cốt lõi của hạ tầng số thông minh. Đồng thời, thông qua dữ liệu số, hình ảnh trực quan, trực tuyến, giúp lãnh đạo thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành trực tiếp tới các bộ, ngành, địa phương và trên thực địa.

Hệ thống màn hình ghép sử dụng:

Tủ Controller màn hình

Bộ điều khiển màn hình ghép VSN đã được thiết kế để sử dụng trong các môi trường phòng điều khiển khắt khe. Mỗi thành phần đã được kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy cao. Để an tâm hơn, các hệ thống có thể được cài đặt sẵn phần mềm Wall Monitor, giúp theo dõi hiệu suất và nhiệt độ từng bộ phận của Bộ điều khiển.

Manhinhghepled.vn hiện là đơn vị hàng đầu cung cấp các giải pháp màn hình ghép LG, màn hình ghép Samsung, màn hình ghép Panasonic, màn hình phòng họp, màn hình hiển thị, videowall controller, KVM, cáp HDMI quang, dịch vụ cho thuê màn hình ghép, dịch vụ tháo lắp màn hình ghép, lắp đặt hệ thống màn hình ghép, ….

Tin Liên Quan