Phần mềm quản lý DCN-SW-E

Giá bán: Liên hệ

  - +
  • Quản lý cuộc họp & Lịch họp
  • Quản lý người dùng
  • Giải pháp máy chủ – máy khách
  • Tối ưu hóa cho Microsoft Windows 7
  • Cấu hình ngoại tuyến

  Mô-đun chính của phần mềm quản lý hội nghị DCN‑SW được sử dụng làm nền tảng để tất cả các mô-đun khác của phần mềm chạy trên đó. Các chức năng cơ bản được đưa vào, còn các chức năng khác có thể được thêm vào tùy thuộc vào chức năng được yêu cầu.