Phần mềm biểu quyết và quản lý micro DCN‑SWSMV

Giá bán: Liên hệ

    - +

    –  Điều khiển biểu quyết với kết quả riêng biệt

    –  Mô phỏng và quản lý hệ thống micro

    –  Kết quả biểu quyết được hiển thị bằng Power Point với thời gian thực

    –  Màn hình hiển thị nhiều ngôn ngữ