Bộ ma trận và xử lý âm thanh Extron – DMP 128 Plus C AT

Giá bán: Liên hệ

  - +

  12×8 ProDSP Processor w/AEC and Dante
  Bộ ma trận và xử lý âm thanh với tính năng AEC và DANTE

  Audio system
  Gain Unbalanced output: -6 dB; balanced output: 0 dB
  Frequency response 20 Hz to 20 kHz, ±0.2 dB
  THD + Noise <0.01%, 20 Hz to 20 kHz, at maximum level
  S/N
  Analog In to Analog Out >107 dB, 20 Hz to 20 kHz, at maximum balanced output, unweighted
  Analog In to Digital Out 110 dB, 20 Hz to 20kHz, at maximum balanced output, unweighted
  Digital In to Analog Out 115 dB, 20 Hz to 20kHz, at maximum balanced output, unweighted
  Crosstalk <-90 dB @ 20 Hz to 20 kHz, fully loaded
  Volume control -100 dB to 0 dB (control 0 to 100 in 0.1 dB steps)

  Audio input
  Number/signal type 12 mono, mic/line, balanced/unbalanced, 8 with phantom power, 4 without
  phantom power
  Connectors (8) 3.5 mm captive screw connectors, 3 pole mono, balanced/unbalanced
  (with phantom power); (2) 3.5 mm captive screw connectors, 6 pole, mono, balanced/unbalanced (without phantom power)
  Impedance >10k ohms unbalanced/balanced

  Audio output
  Number/signal type 8 mono (or 4 stereo), line, balanced/unbalanced
  Connectors (4) 3.5 mm captive screw, 6 pole, mono, balanced/unbalanced
  Impedance 100 ohms balanced, 50 ohms unbalanced