Hệ thống Thông tin báo cáo (TTBC) Chính phủ và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 13/3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, VPCP đã tổ chức ra mắt phân hệ đầu tiên của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Hệ thống TTBC Chính phủ là hệ thống thu thập, tích hợp dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước, nhằm tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hệ thống với hệ thống màn hình ghép chuyên dụng 36 tấm màn hình tạo thành một hệ thống màn hình hiển thị lớn, kết hợp 6 màn hình tương tác cảm ứng hiển thị trong hệ thống, đảm bảo tính tương tác hoặc hiển thị thông tin đầy đủ Về tích hợp dự liệu theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ở thời điểm khai trương, Hệ thống TTBC Chính phủ đã tích hợp 19 chế độ báo cáo, đến nay, Hệ thống đã tích hợp 33 chế độ báo cáo của của các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, TT&TT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, VPCP. Bước đầu cung cấp thông tin hằng ngày trong một số lĩnh vực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành

Đối với hệ thống lớn, yêu cầu  rất khắt khe như vận hành liên tục 24/7, độ ổn định của thiết bị, chế độ vận hành dễ dàng và chuyên nghiệp… Manhinhghepled.vn đề xuất giải pháp bộ Controller VSN 1182, bộ Controller với yêu cầu cao để quản lý nhiều màn hình vì vậy hệ thống sử dụng phần mềm WallControl 10 Pro, với tính năng chuyên nghiệp, hiệu suất cao, dễ dàng quản lý. WallControl 10 Pro đã dễ dàng quản lý toàn bộ 36 màn hình chính, 6 màn hình tương tác và hệ thống màn hình điều hành tại phòng điều hành.

Sau khi hoàn tất vận hành chạy thử và đưa vào sử dụng thì với độ ổn định của thiết bị Controller VSN 1182  hệ thống Thông tin báo cáo (TTBC) Chính phủ và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ chính thức đưa vào sử dụng vào cuối tháng 8/2020.

Tin Liên Quan